Kurs Sorgbearbetning med Åse Geschwind, 8 tisdagar, start 16 april

Datum: Kursen börjar den 16 april, och avslutas den 11 juni 2024, uppehåll den 30 april
Tid: Tisdagar kl. 18.30–20.30
Plats: Hälsokällan , Fredsgatan 16 Nynäshamn
Pris: 3 900 kr (ordinarie pris 5 900 kr)
Anmälan på: https://nynashalsokalla.valei.com välj kurser och föreläsningar, eller kontakta Åse

Åse Geschwind är utbildad handledare i sorgbearbetning vid Svenska institutet för sorgbearbetning. Hon delar med sig av detta enkla och kraftfulla handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separation och andra förluster.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Mer om sorg
Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi

Har du frågor om kursen ring Åse på 0739-578790 eller mejla ase.geschwind@gmail.com

För information om Svenska Institutet för Sorgbearbetning besök: www.sorg.se

Dela detta inlägg