FULLBOKAT! Föreläsning om kvinnohälsa med läkare Isis Amer-Wåhlin, lördag 18 maj

Som kvinna påverkas vi genom livet av våra hormoner. Vi behöver hålla oss pigga, starka och friska och samtidigt minska risken för 80 procent av de vanligaste folksjukdomarna.
Tid: Lördag 18 maj kl 15:30
Plats: Fredsgatan 18 (grannhuset bredvid Hälsokällan)
Anmälan på https://nynashalsokalla.valei.com (välj kurser och föreläsningar) eller i butiken

Isis är överläkare och gynekolog med lång bakgrund inom både sjukhusvård och forskning. Numera driver hon den funktionsmedicinska kliniken 2heal i Stockholm, som har filial på Hälsokällan, fr o m maj 2024. Isis tar emot för hälsokonsultationer varannan lördag, i Nynäshamn. Du kan få hjälp med tex hormonella obalanser, IBS/mag-tarm problem eller energi/utmattning/sömn. Isis har helhetsperspektiv och lägger upp utredning och behandling tillsammans med patienten. Det funktionsmedicinska perspektivet går till roten av problemet, istället för att behandla symptom. Innan besöket får du fylla i en hälsodeklaration och det är bra om du gjort rekommenderade tester. Huvudfokus är kvinnohälsa men även män är välkomna.

Dela detta inlägg